دوره جامع «تاریخ فرهنگ و هنر روسیه»
(دوره اول)
هزینه: رایگان
تاریخ: برگزار شد. (15 - 11 بهمن، ساعت 19 - 17)
مدت: ۱۰ ساعت (۵ جلسه ۲ ساعته)
زبان: فارسی (روسی با ترجمه همزمان)
مدرس: خانم Galina Keller، استاد دانشگاه دولتی مورمانسک روسیه (MSTU)
دوره جامع «تاریخ فرهنگ و هنر روسیه»
(دوره دوم)
هزینه: رایگان
تاریخ: برگزار شد. (21 - 18 بهمن، ساعت 19 - 17)
مدت: 8 ساعت (4 جلسه ۲ ساعته)
زبان: فارسی (روسی با ترجمه همزمان)
مدرس: خانم Galina Keller، استاد دانشگاه دولتی مورمانسک روسیه (MSTU)
دوره جامع «تاریخ فرهنگ و هنر روسیه»
(دوره سوم)
هزینه: رایگان
تاریخ: برگزار شد. (28 - 25 بهمن، س 19 - 17)
مدت: 8 ساعت (4 جلسه ۲ ساعته)
زبان: فارسی (روسی با ترجمه همزمان)
مدرس: خانم Galina Keller، استاد دانشگاه دولتی مورمانسک روسیه (MSTU)
دوره جامع
«راهنمای تجارت با روسیه»
هزینه: رایگان
تاریخ: به زودی
مدت: ۱۰ ساعت (۵ جلسه ۲ ساعته)
زبان: فارسی (روسی با ترجمه همزمان)
مدرس: آقای Petr Travinsky، دکترای اقتصاد و کارشناس تجارت خارجی
دوره رایگان آموزش زبان روسی
ویژه بازرگانان
هزینه: رایگان
تاریخ: به زودی
مدت: 24 ساعت (۱۲ جلسه ۲ ساعته)
زبان: فارسی
مدرس: به زودی اعلام می‌گردد
تماس با واتس اپ